Penasihat Utama Ai ba Futuru dan Koordinator Negara GIZ