dan Menteri Sementara Urusan Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK) Agio Pereira